บ้านพักอาศัย

ด้วยค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน วีอี โซลาร์ จึงนำเสนอทางแก้ไขเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนในบ้านของคุณ การลงทุนในระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยเพิ่มมูลค่าของบ้าน ป้องกันการเพิ่มอัตราการจ่ายค่าพลังงานในอนาคตที่จะสูงขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นเพียงแค่ผลประโยชน์บางส่วนที่ได้รับเมื่อคุณตัดสินใจลงทุนกับพลังงานทดแทน ปัจจุบันเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์รุดหน้าไปมาก ดูสวยสะดุดตาและผสมผสานได้อย่างลงตัวกับดีไซน์ของบ้านซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆในอดีต ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษ์โลกไปได้พร้อมๆกัน

ลดระดับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นปัญหาใหญ่และส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนได    ออกไซด์ วัตถุประสงค์หลักของวีอี โซลาร์ในการทำธุรกิจคือ การลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการใช้ระบบพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดที่สุด เราสามารถใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานได้อย่างไม่จำกัด คุณจะได้พลังงานที่สะอาดจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในฐานะผู้พักอาศัย นอกจากนี้ คุณสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพียงพอจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำมาทดแทนพลังงานที่คุณใช้จากสายส่งจากโรงไฟฟ้า และเพื่อเป็น “บ้านปลอดพลังงาน” อย่างแท้จริง

oo