มารู้จักเซลล์แสงอาทิตย์
ภาพรวมเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นการรวมตัวของ solar photovoltaic ที่เชื่อมต่อกันด้วยไฟฟ้าและถูกยึดติดกับโครงสร้าง แผงเหล่านี้คือการรวมตัวของการประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูกใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าทั้งในพิ้นที่อาคารธุรกิจและพื้นที่ๆพักอาศัยด้วยขั้นตอนการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า

อะไรคือข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ สิ่งที่จะได้ก็คือการประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าในระยะยาวเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า คุณสามารถได้รับผลตอบแทนจากอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in-Tariff หรือ FIT) ที่ผลิตจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนบุคคลหรือธุรกิจที่ลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการประกันว่าคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเมือคุณขายพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้า

ข้อดีอื่นๆในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

  • ลดการผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นต์
  • ป้องกันการเฟ้อของพลังงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบต่ำและใช้งานได้นาน
  • ติดตั้งง่ายได้ทุกที่
  • ผลิตพลังงานทดแทนที่สะอาด
  • การขออนุญาตในการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก
Full-Service Team

VE Solar makes clean renewable energy available to homeowners, businesses, local schools, non-profit and government organizations. We guarantee lower energy costs compared to energy generated by fossil fuels like coal, oil and gas all of which our harmful to the environment.

Our team approaches every job with the highest engineering standards making each system installation a simple switch for our customers. Today VE Solar has revolutionized the way energy is delivered giving customers a cleaner, more affordable and smarter alternative to energy.

Our team approaches every job with the highest engineering standards making each system installation a simple switch for our customers. Today VE Solar has revolutionized the way energy is delivered giving customers a cleaner, more affordable and smarter alternative to energy.มารู้จักเซลล์แสงอาทิตย์