พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร
1 2 3 4 5
แผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือแผงโซล่า เป็นการนำเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเพื่อให้ได้ปริมาณกำลังไฟฟ้าตามที่ต้องการเซลล์แสงอาทิตย์หรือเรียกสั้นๆ ว่า พีวี จะแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

อินเวอร์เตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เข้าสู่อินเวอร์เตอร์จะถูกเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) ซึ่งมีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้งานต่อได้ในบ้านหรือสำนักงาน

แผงไฟฟ้า

พลังงานแบบกระแสสลับจะเดินทางจากตัวแปลงไปยังแผงไฟฟ้า หรือเบรกเกอร์ และพลังงานที่ได้นี้ก็เป็นพลังงานที่พร้อมใช้งาน

มิเตอร์

มิเตอร์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้า เป็นเครื่องบอกค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้

สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้าทำหน้าที่เชื่อมต่อและส่งพลังงานไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังบ้านของคุณ ปกติจะใช้ในช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีแสงแดด