วีอี โซลาร์ เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตด้านธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  เชี่ยวชาญด้านการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานทดแทนโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทร่วมทุนกับบริษัท Energ-Servis ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนในยุโรป จุดมุ่งหมายของบริษัทคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างลูกค้าและผู้ขาย

บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการออกแบบระบบ เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมล่าสุด พร้อมการบริการที่ประทับใจเพื่อให้การลงทุนทั้งสำหรับบ้านพักอาศัยหรือธุรกิจของลูกค้าคุ้มค่าสูงสุด

ลูกค้าทุกท่านคือความสำคัญสูงสุดของเรา ทีมงานจะพิถีพิถันคัดสรรเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเสนอคำตอบที่ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน การใช้พลังงานอย่างฉลาด การลงทุนระยะยาว ภายใต้ข้อบังคับและกฎระเบียบ วีอี โซลาร์ สามารถบริหารจัดการการลงทุนของลูกค้านับตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาผลิตภัณฑ์ จนสิ้นสุดการผลิตติดตั้งเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์

บุคลากรของเรา

บุคลากรของเรา

ความสำเร็จของ วีอี โซลาร์ ไม่ได้มาจากสินค้าที่ได้คุณภาพเท่านั้น แต่มาจากบุคลากรซึ่งเราถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท พนักงานของเรามาจากกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถที่สุด เราพิถีพิถันใรการคัดสรรบุคลากรที่มีแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อมาร่วมทีมในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทีมงานและบริษัท เราจึงสามารถขยายงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาธุรกิจ และยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมมีพลวัตมากที่สุด บริษัทยินดีต้อนรับพนักงานทุกคนเสมือนส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว วีอี โซลาร์

วัฒนธรรมการทำงาน (บรรยากาศการทำงาน)

วีอี โซลาร์ เคารพและให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกชนและความแตกต่างของพนักงานทุกคน พนักงานของเราคือกุญแจที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ และนั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมบริษัทถึงสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นปึกแผ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นอกจากนี้เรายังสนับสนุนทั้งการทำงานเดี่ยวและการทำงานเป็นทีม สำหรับเรา พนักงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ดังนั้นเราจึงสรรสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้พนักงานของเรามีความสุขขณะที่ทำงานไปพร้อมกัน