วีอี โซลาร์ เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตด้านธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  เชี่ยวชาญด้านการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานทดแทนโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทร่วมทุนกับบริษัท Energ-Servis ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนในยุโรป จุดมุ่งหมายของบริษัทคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างลูกค้าและผู้ขาย

บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการออกแบบระบบ เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมล่าสุด พร้อมการบริการที่ประทับใจเพื่อให้การลงทุนทั้งสำหรับบ้านพักอาศัยหรือธุรกิจของลูกค้าคุ้มค่าสูงสุด

ลูกค้าทุกท่านคือความสำคัญสูงสุดของเรา ทีมงานจะพิถีพิถันคัดสรรเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเสนอคำตอบที่ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน การใช้พลังงานอย่างฉลาด การลงทุนระยะยาว ภายใต้ข้อบังคับและกฎระเบียบ วีอี โซลาร์ สามารถบริหารจัดการการลงทุนของลูกค้านับตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาผลิตภัณฑ์ จนสิ้นสุดการผลิตติดตั้งเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดบริษัท

พลังงานที่สะอาดกว่า

วีอี โซลาร์ผลิตพลังงานทดแทนสำหรับบ้านพักอาศัย ธุรกิจ โรงเรียน รวมไปถึงองค์กรรัฐและองค์กรไม่แสวงผลกำไร ทีมงาน วีอี โซลาร์ ปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิศวกรรมสูงสุดซึ่งทำให้ลูกค้าใช้ระบบได้ง่ายเสมือนแค่เปิดปิดสวิซต์เท่านั้น วันนี้ วีอี โซลาร์ ปฏิวัติวงการด้วยพลังงานทางเลือกที่สะอาดกว่า ประหยัดกว่า และฉลาดเลือกมากกว่า

วิสัยทัศน์

วี อี โซลาร์กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรเพื่อผลิตพลังงานทดแทนไปจนถึงการเติมเต็มความต้องการในการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยรวมไปถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียน เราเชื่อมั่นในการสร้างมูลค่าผ่านแนวความคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนและเรื่องพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมด

พันธกิจ

พันธกิจของ วีอี โซลาร์ คือการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพสูงและส่งมอบให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยราคาที่เหมาะสมและการบริการแบบมืออาชีพ บริษัทของเรามุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพร้อมๆกับการทำการค้าที่ยุติธรรม

บริษัทเชื่อในเรื่องการทำธุรกิจการค้าที่ยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้า เพื่อนร่วมธุรกิจ ผู้ถือหุ้นหรือแม้กระทั่งพนักงานของบริษัท เราสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ผ่านการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และภาวะผู้นำที่เข็มแข็ง วีอี โซลาร์ มั่นใจว่าเราสามารถเดินทางไปด้วยกันได้ด้วยเป้าหมายที่เจริญเติบโตแบบยั่งยืน